ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายประหยัด ปรังประโคน
วุฒิการศึกษา คบ.(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ตำแหน่งปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ผลงานวิชาการ หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Grandfather Shares his
Wisdom of Basket Making
รางวัลที่ได้รับ ครูต้นแบบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ
ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดสื่อและนวัตกรรม (Teaching Materials
Competition) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ช่วงชั้นที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ครูผู้สอนดีเ่ด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ของคุรุสภา
หนึ่งแสนครูดี
ครูเกียรติยศ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: